Contact | Kontakt

Daniel Čejchan
mail@danol.cz

Categories | Rubriky

Admin

3BIT/LS: Šestý semestr na FITu

A je to tady, práce na bakalářce, ale i pár volitelných předmětu na doplnění kreditů. A státnice. Moje bakalářské studium na VUT FIT se blíží ke svému konci.

IBP | Bakalářská práce

Zde snad nemůžu říct nic, co by se dalo vztáhnout na všechny bakalářky. Tématem mé bakalářky (se kterým jsem přišel sám) byl návrh nového programovacího jazyka a implementace kompilátoru pro něj (vše včetně textu bakalářky je na Gitu). Teda, ukousl jsem si veliké sousto, ale nakonec to nějak dopadlo a ke konci vzešlo něco, co se dalo prezentovat. Vedl mne doktor Křívka a řekl bych, že mezi námi nevyvstal žádný problém. Práci jsem vykonával v podstatě samostatně a doktor Křivka mi do toho zasahoval málo a spíše formou podnětů, než že by mi říkal, co mám dělat. Oba jsme byli spokojení.

S bakalářkou jsem se účastnil konference Excel@FIT, která se mi velmi líbila a návštěvu které doporučuji všem studentům. Je tam velmi příjemná atmosféra, předvádí se tam zajímavé studentské projekty, můžete si tam popovídat se zástupci firem (RedHat, ArtIn, Tescan, Honeywell, a další) a část programu je věnována diskuzi mezi zástupci a veřejností (říkají tomu “odborné panely”). Na této konferenci jsem také potkal docenta Koláře, kterému jsem měl příležitost svou práci odprezentovat. Stejný docent Kolář mě poté zkoušel u státnic, takže se mě pak při obhajobě bakalářky už na nic nepotřeboval ptát.

HKO | Komunikační dovednosti

Tzv. soft skills předmět vedený externistou, doktorem Kaláškem. Jednou za dva týdny jsme měli čtyřhodinové cvičení, většinu času vyplněnou přednesem lektora. Doktor Kalášek poutavě popisoval zkušenosti/zážitky ze svého života a své kariéry, kterými nám přibližoval, co se mu osvědčilo a co ne a všeobecně nás uváděl do prostředí byznysu. Požádal nás, abychom o něm nepsali kritiku do éteru, že se to může velice lehce zvrtnout a rozbít mu pověst, ale abychom to raději poslali přímo jemu. Budu toto přáni respektovat a osobnější zhodnocení nebudu publikovat veřejně. Všeobecně ale předmět doporučuji, je rozhodně poučný a není časově náročný (měli jsme dva domácí úkoly — napsat si životopis a podívat se na jeden film).

IKPT | Kultura projevu a tvorba textů

Za tento předmět jsem byl velice vděčný proto, že byl za pět kreditů a že byl naprosto pohodový; vzhledem k mému psychickému vypěti při práci na bakalářce pro mne bylo záchranou, že jsem si nemusel zatěžovat hlavu něčím dalším. Jednalo se o čtyřhodinový blok každý týden na FEKTu v malém kolektivu studentů (bylo nás kolem deseti), v mém případě vedeném externistkou (hlavní její prací je ředitelství na gymnáziu) magristrou Janou Pavlíčkovou (nemůžu ji na internetu najít, nejsem si tedy jistý, jestli nedisponuje i jinými tituly).

Musím přiznat, že náplň se celkem málo týkala kultury projevu, tvorbě textů jsme se taky nijak zvlášť nevěnovali. Předmět je povinná součást přípravy pro pedagogické minimum (ale můžete si ho vzít i samostatně, jako jsem to udělal třeba já). Náplní byla taková všehochuť, která se týkala spíše právě pedagogiky. Bylo pár domácích úkolů — sepsání motivačního dopisu, prezentace na některé z témat týkajících se rétoriky, navržení projektu na půl roku pro nějakou třídu a “cokoli na téma ‘komunikace činy'”. Přednášky utíkaly velice rychle — z velké míry se jednalo o dialog mezi studenty a lektorkou, často i mezi studenty samotnými. Magistra měla velice v oblibě práci s kopiemi různých pracovních listů, článků, apod.; z předmětu jsme si jich všichni odnesli celý štos.

Součástí předmětu měl být i semestrální test, ale z toho jsem byl omluven, protože v ten den jsem měl být na Excel@FIT. S ohledem na pojetí přednášek ale nepřepokládám, že k němu ze strany magistry Pavlíčkové bylo pro ostatní studenty přistupováno, ehm, formálně.

ISZ | Státní závěrečná zkouška

Na přípravu na státnice jsem měl po odevzdání bakalářky cca 4 týdny. Přípravu jsem, mám za to, nepodcenil, i když nejsem člověk, který by byl schopný se efektivně učit víc jak nějakých čtyři až šest hodin denně (a to ještě sotva). Učivo jsem si stihl projít ve třech iteracích — prvních asi 1,6 týdne jsem si procházel slidy ze všech relevantních předmětů, při druhé iteraci jsem si procházel jakýsi výpis otázek, který někdo udělal pro státnice, a při třetí iteraci jsem si procházel, na co se ptali zkoušející při předchozích státnicích pomocí serveru isz.ipoul.cz (fajn věc, říkám díky).

Během státnic se mi věnoval pouze pan doktor Kolář. Na lístečku mi byla podána otázka č. 20 — Regulární jazyky a jejich modely (konečné automaty, regulární výrazy). Měl jsem se zaměřit stavové automaty. Vše měl v režii pan Kolář, který se mě ptal na konkrétní věci — otázky jako vlastnosti množiny Q stavů automatu (konečná, neprázdná), typy automatů (chtěl slyšet deterministické a nedeterministické, já jsem plácl Mealyho a Mooreovy :D), atp. Něco mi chvíli dalo, než jsem odpověděl, párkrát jsem střelil vedle. Přesný průběh si můžete přečíst v mém příspěvku na fitušce. Proběhlo to rychle, pak jsem se šel ještě podívat na státnice kamaráda a protože jsme oba zkoušky úspěšně složili, šli jsme to zapít pivem v kavárně na FITu.

A tak jsem se stal bakalářem.

 


 

VUT FIT | Rozcestník

Bakalářské studium

Magisterké studium (obor MIN | Inteligentní systémy)