Contact | Kontakt

Daniel Čejchan
mail@danol.cz

Categories | Rubriky

Admin

[CZ] Česká legislativa ohledně elektrokoloběžek

Na internetu je toho pomálu, takže jsem si řekl, že by se hodilo, kdyby se někdo pokusil shrnout to, jak se legislativa České republiky dívá na elektrokoloběžky, co se vlastně může, a tak.

V první řadě bych chtěl poznamenat, že nejsem právník. V právu se kdovíjak nevyznám a výklad zde zakládám na tom, co jsem našel na internetu. Text zde se opírá zejména o “Stanovisko k používání elektrokol” vydané MDČR v roce 2019. Dále jsem také četl právní analýzu Mgr. Adama Holubáře, kterou zveřejnil na webu pravniprostor.cz, naše závěry se ale asi trochu liší.

Moje závěry jsou následující:

 • Elektrokoloběžka v žádném případě nepatří na chodník. I kdyby byli elektrokoloběžkáři bráni jako cyklisté, ani cyklisté nesmí na chodník.
 • Elektrokoloběžka je/není kolo? Zde jsem trochu zmatený.
 • Uváděný limit 1 kW je mýtus, to platí pouze pro kola s dodatečně přidělaným motorem, pro vestavěný motor je limit 250 W. Možná by se to maximálně dalo aplikovat, kdybyste si na koloběžku přidělali motor sami.
  • Tento mýtus je nicméně pro koloběžkáře částečně užitečný, protože se zdá, že ho v některých vyjádřeních akceptuje i policie.
 • Elektrokoloběžka s konstrukční rychlostí do 45 km/h by neměla potřebovat techničák a SPZ. V evropské směrnici je výjimka pro “vozidla, která nejsou vybavena alespoň jedním místem k sezení”.
 • Na elektrokoloběžce nad 250 W nemůžete mít sedátko. Když si na ni dáte sedátko, už pro vás neplatí výjimka pro vozidla bez místa k sezení a podléhá to registraci.
 • Pozor na odpovědnost při nehodě. Nevím, jak jestli se na věc vztahuje pojištění v občanském životě. Od roku 2024 by zřejmě mělo jít sjednat i pro neregistrované koloběžky povinné ručení (viz zprávy).
 • Na koloběžku nejspíš potřebujete řidičák. To, že koloběžka nemusí být registrovaná, ještě nutně neznamená, že se na ní můžete projíždět i bez řidičáku – jak tomu nasvědčujou i svěděctví koloběžkářů, které zastavili policisté a chtěli ho po nich.
  • Pro koloběžky do 4 kW a 45 km/h by měl stačit AM, do 11 kW pak B (nebo alternativně A1, který se dá pořídit už od 16 let).
  • Stejně tak bude asi povinné mít přilbu a brýle/vizor.
 • Koloběžky nad 25 km/h nebo 250 W by asi měly být homologované pro silniční provoz, což prakticky žádné nejsou.

Je elektrokoloběžka kolo?

Dle toho vyjádření policie zřejmě policie považuje elektrokoloběžky za kola, pokud mají do 250 W (případně 1000 W u dodatečně namontovaného motoru, ale přídavný motor skoro nikdo nemontuje).

Nicméně v metodice se uvádí věci, které se berou jako kola, a elektrokoloběžka mezi nimi není (vyhláška č. 341/2014 Sb., příloha 12, písm. C, body 9 a 10):

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola – tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

Platí toto pro elektrokoloběžky, když nejsou nutně poháněna lidskou silou? Nebo zde postačí ono formální nastavení koloběžky, že se musíte odstrčit, aby se motor rozjel?

10. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem.

Bod 10 se zřejmě odkazuje na nařízení 168/2013, článek 2, bod 2 h – pedály + do 250 W a 25 km/h, citace je zmíněna v tomto článku níž. Tady to asi zase kazí jak v české legislativě, tak v té evropské, to explicitní vyjádření podmínky, že musí být pedály.

Nicméně policie říká, že se elektrokoloběžky do 250 W považují za kola, zřejmě na základě těchto paragrafů. Rád bych ještě podotknul, že výkon 250 W převyšují i odrážedla od Sencoru.

Proč by na koloběžku neměla být potřeba SPZ a techničák?

Protože vozidla bez místa k sezení by měla mít výjimku. Uvedu zde několik citací z výše zmíněné metodiky:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013 vyjímá ze své působnosti, tj. z kategorie motocyklů několik provedení vozidel, které jsou definovány v článku 2, bod 2, tohoto Nařízení, jehož znění je následující:

2. Toto nařízení se nevztahuje na tato vozidla:

h) šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h;
j) vozidla, která nejsou vybavena alespoň jedním místem k sezení;

V případech, kdy provedení vozidla – elektrokola neodpovídá podmínkám uvedeným v příloze 12, část C, vyhlášky č. 341/2014 Sb., v platném znění, nebo nejsou vyjmuta z působnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013, tak vozidlo – elektrokolo podléhá schválení k provozu na pozemních komunikacích, registraci atd. zpravidla jako motocykl.

Tato výjimka je pak formalizována v českém zákoně 56/2001 § 89 (10):

Na dvoukolový moped kategorie L1 a LA nepodléhající registraci se nevztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. b), c), e) a f) a § 39 a na motokolo kategorie LM a pracovní stroj samojízdný nepodléhající registraci se nevztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) až f) a § 39.

což vyjímá z § 38 zvýrazněné požadavky:

(1) Provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo,

a) které je technicky nezpůsobilé k provozu,

b) které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu,

c) na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňujícím identifikaci vozidla,

d) k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,5)

e) jehož technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou prohlídkou provedenou v členském státě, technickou prohlídkou provedenou pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo technickou prohlídkou jednotlivě dovezeného silničního vozidla nebo u něhož od provedení poslední takové technické prohlídky uplynula lhůta podle § 40; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož dosud neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky,

f) které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla.

Tzn. není třeba technická, SPZ ani registrace, pokud moped spadá do kategorie L1 a LA – což jsou mopedy s konstrukční rychlostí do 45 km/h. Nad to už je třeba SPZ a registrace. Dle bodu a) by ale mělo být vozidlo stále způsobilé k provozu a dle bodu d) by mělo být pojištěné.

Jak je to s homologací?

V předchozí sekci nám ale v § 38 zbývá ještě bod a – technická způsobilost. To, že elektrokoloběžka nevyžaduje registraci a STK, ještě nutně nemusí znamenat, že může na silnici. 341/2002 §30 uvádí:

Technická způsobilost jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků se neschvaluje. Podmínkou pro jejich užití v provozu na pozemních komunikacích je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 13.

Příloha č. 13 pak mluví o náležitostech kol, jako například:

 • Dvě nezávislé odstupňované brzdy (což mimochodem zřejmě nesplňují ani koloběžky Lime).
 • Zaslepené konce řidítek.
 • Odrazky vpředu, vzadu a na kolech.

a tak dále.

Pokud se tedy koloběžka bere jako kolo, tak by tedy nemělo podléhat ani schvalování technické způsobilosti, ale musí splňovat technické požadavky uvedené v dané příloze.