Contact | Kontakt

Daniel Čejchan
mail@danol.cz

Categories | Rubriky

Admin

2MIN/LS: Desátý semestr na FITu

Finále. Několik málo předmětů, diplomka, státnice. Konec?

PES | Petriho sítě

Jediný (díkybohu) povinný předmět v posledním semestru. Je zde vidět, že si je profesor Čéška vědom toho, že studenti mají plné ruce práce s diplomkou, a tak jim nechce házet klacky pod nohy. Předmět nemá zápočet ani žádná minima, jedinou podmínkou je nahromadění alespoň 50 bodů za semestr (max 49) a zkoušku (max 51). Učivo z půlsemestrálky se už není třeba učit na zkoušku. Látka není nezajímavá a na nepovinných cvičeních (3× za semestr) si máte šanci vše procvičit (nebo se naučit, pokud nechodíte na přednášky), takže je velmi doporučuji. Stejně tak pomáhá i vypracování úkolů. V zásadě se zde Petriho sítě probírají formálnějším způsobem, podobně jako automaty a Turingovy stroje v TINu.

Pokud vás nebaví teorie, tak předmět nutně nedoporučuji, protože v něm mimo teoretické aplikace a analýzy nevidím příliš využití. Trochu bych vyktnul, že na to, že je předmět o formalismech, tak jsou podklady někdy poněkud neúplné.

UXIa | Uživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)

Tento předmět měl letos zajížděcí ročník a pravděpodobně se bude ještě nějakou dobu hodně měnit, takže nemá smysl, abych se zde rozepisoval. To, že se struktura předmětu ještě teprve formovala, bylo znát, ale i tak jsem velmi rád, že se na FITu předmět dedikovaný uživatelským rozhraním a user experience objevil, a doufám v jeho růst a úspěšnost mezi studenty.

VIZa | Vizualizace a CAD (v angličtině)

Fajn oddechový předmět. Přednášky samotné byly nenáročné, místo bichlování termínů a faktů šlo spíš o budování přehledu současných technologií pro průmyslový návrh a výrobu. Na cvičeních se máte možnost naučit s Blenderem a AutoCADem, což se určitě může v budoucnu hodit. U projektu bylo super, že jsme mohli popustit uzdu své kreativitě – mohli jsme navrhnout prakticky cokoli. Všechny ostatní letošní práce byly o vytvoření 3D modelu v Blenderu, já jsem využil toho, že má můj spolubydlící 3D tiskárnu, a vytvořil jsem klec (cage) pro Panasonic Lumix G80.

DIP | Diplomová práce

Po mých předchozích obtížích v zimním semestru, kdy jsem musel měnit téma, už vše probíhalo v podstatě normálně. Ing. Matýšek, který byl mým vedoucím, mě nechával dělat to, co jsem chtěl, sdílel se mnou své připomínky a nápady a uklidňoval mě, když jsem byl ve stresu, že nestíhám. Nemám si na co stěžovat. Jelikož jsem si zvolil dělat práci v OpenGL a pan Matýšek měl zkušenosti spíš s DirectX, s otázkami ohledně knihovny jsem chodil spíš za Ing. Miletem, který mi také v mnohém pomohl a nasměroval. Všeobecně jsem byl mile překvapen ochotou lidí na FITu věnovat mi svůj čas, poradit a snažit se vyřešit můj problém; velmi ochotný byl i např. Ing. Chlubna, díky kterému jsem přišel na několik dalších optimalizací.

Samotná práce se zakládala v každodenní dřině, ale řekl bych, že výsledek se docela podařil. V podstatě jsem si v OpenGL vytvořil vlastní engine pro hru podobnou Minecraftu s tím, že jsem se snažil věci akcelerovat na GPU.

Zdrojáky, text diplomky a zkompilované binárky pro Windows můžete stáhnout na Githubu.

SZZ | Státnice

Státnice ve mě nevzbudily moc důvěry v tento systém zakončení studia. Přestože mi vedoucí i oponent navrhovali z diplomky A, komise se jednohlasně shodla na tom, “že tam mám moc obrázků”, a dala mi B. Jeden člověk z komise měl nějaké poznámky k ostrosti jedné čáry na obráku (upřímně jsem ho nepochopil). Jednalo se o tuto hranu:

Z otázek jsem si vytáhl “konvoluční neuronové sítě” a “rezoluce v Prologu”. Měl jsem za to, že jsem otázky celkem uměl, a mám za to i teď. Jediné, co mi přiučení naprosto uniklo, že výroková logika nemá funkční symboly (to je, pravda, velký únik). Když jsem ale něco vysvětlil a komise (ten stejný člověk, co si stěžoval na tu čáru) se mě zeptala přesně na to, co jsem právě dovysvětlil, ztratil jsem ponětí o tom, co se vlastně děje. Řekl bych, že frustrace byla patrná jak z mé strany, tak ze strany akademiků. Po tradiční poradě se usnesli dát mi z ústní části D, čímž jsem úspěšně opustil VUT v Brně.

Co říci závěrem

Ná zavěr bych chtěl říci, že nelituji těch pěti let strávených v Brně na FITu. Myslím si, že je to dobrá škola a nesetkal jsem s tím, že by mi někdo vyloženě házel klacky pod nohy. Samozřejmě to nebylo ideální, ale skoro všechny předměty mě něco nového naučily a díky škole mám mnohem širší přehled. I tak jsem ale rád, že to už mám za sebou a že konečně můžu zase začít dodržovat víkendy.

A tak jsem tedy vpuštěn do života.

 


 

VUT FIT | Rozcestník

Bakalářské studium

Magisterké studium (obor MIN | Inteligentní systémy)